Mbajtja e premtimit

I Lartësuari ka thënë:[Kuran a=”17-El-Isra:34″] Në fjalën e të Lartësuarit:[Kuran a=”23-El-Muminun:1″] prej cilësive të besimtarëve të shpëtuar është se [Kuran a=”23-El-Muminun:8″] Për ta i Lartësuari gjithashtu ka thënë:[Kuran a=”2-El-Bekare:177″] Nisur …

Lexo me shume