Thirrja tek Allahu

Ka thënë i Lartësuari:[Kuran a=”41-Fussilet:33″] pra thirrja tek Allahu është një çështje madhështore dhe rëndësia e saj është gjigande si dhe është një detyrë e lënë në neglizhencë prej shumë …

Lexo me shume

Mbështetja tek Allahu

Përkufizimi: Fjala arabe teuekkul në shqip domethënë mbështetje. Në terminologjinë fetare teuekkul quajmë mbështetjen e zemrës vetëm në Allahun e Lartësuar. Mbështetja sheriatike: Ky lloj i mbështetjes përfshin tri çështje: …

Lexo me shume

Ihsani (bamirësia)

Përkufizimi: Fjala ihsan gjuhësisht është e kundërta e fjalës keqbërësi. Ndërsa, në terminologjinë fetare fjala ihsan domethënë: “Të kesh parasysh mbikëqyrjen e Allahut në vetmi dhe në publik”. Shtyllat e …

Lexo me shume