Ndarja, divorci ka edukaten e vet.

Allahu thote ne Kuran: [Kuran a=”58-El-Muxhadele:2″][Kuran a=”58-El-Muxhadele:3″] [Kuran a=”2-El-Bekare:231″][Kuran a=”2-El-Bekare:232″][Kuran a=”2-El-Bekare:233″][Kuran a=”2-El-Bekare:234″][Kuran a=”2-El-Bekare:235″][Kuran a=”2-El-Bekare:236″] Dhe thote: [Kuran a=”65-Et-Talak:1″] Në periudhen paraislamike, kishte raste kur burri I thoshte gruas se tij: …

Lexo me shume