Xheneti

Të gjitha

Enët e Xhenetit me të cilat hanë dhe pinë

Allahu i Madhëruar thotë: [Kuran a=”43-Ez-Zuhruf:71″] Një prej komentuesve të Kuranit, El-Kelbi, thotë se flitet për enë prej ari.. Po ashtu, Allahu thotë sërisht:[Kuran a=”56-El-Vakia:17″][Kuran a=”56-El-Vakia:18″] Ibrikët janë enë me …

Ushqimi dhe pijet e banorëve të Xhenetit

Tregu i Xhenetit

Tendat dhe shtretërit e banorëve të Xhenetit

Sira e Muhamedit ﷺ

Shfaq te gjitha

Thirrja në fenë e Allahut

Për të vënë në jetë ajetet e zbritura, i Dërguari i Allahut (s.a.u.s.) filloi menjëherë t’i ftojë njerëzit në fenë e Allahut të Madhëruar. Në atë kohë njerëzit ishin të …

Histori të ndryshme

Shfaq te gjitha

Histori Interesante: Sa pak falenderojmë Allahun e Lartësuar!

Një burrë donte të shiste shtepinë e tij e të kalonte në një shtëpi më të mirë…shkoi tek një prej shokëve të tij , i cili ishte sipërmarrës dhe ekspert …

Historiku i namazit