Libri pranë jush


Emisioni plotë “Libri pranë jush”. Ligjërues: Ismail Bardhoshi, Moderator: Ilir Ademi
Koha e transmetit: Çdo të mërkurë prej orës 19:00 në Peace TV Shqip
http://www.qsi-ks.com/webi/peacetv.php