Cilat janë detyrat ndaj fqinjit?

1. Të përshëndetesh me ta dhe të kesh raporte të mira.
2. Të mos i bësh keq, për asnjë arsye.
3. Nëse ka mosmarrëveshje, të angazhohesh që ato të shuhen sa më shpejt.
4. Të ruash nderin dhe pasurinë e tyre.
5. T’i ndihmosh ata në çdo çështje që ke mundësi.
6. T’i vizitosh në rast gëzimi dhe hidhërimi.