Të dhuruarit e dhuratës

[Hadith h=”Buhari:2568″] Prej udhëzimit të tij – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të – ishte pranimi i dhuratës dhe moskthimi i saj përveçse për një shkak [Hadith h=”Muslim:1193 a”] Është thënë edhe: “Bëjini njëri-tjetrit dhurata e të duheni”, me dhuratë lidhesh me zemrën e vëllait tënd, tërheq dashamirësinë e tij dhe shkon urrjetja e kraharorit të tij. Dhurata bëhet mes vëllezërve, komshinjve dhe shokëve. Kemi shembullin e Aishes – Allahu qoftë i kënaqur me të – që donte t’i bënte dhuratë fqinjëve të saj dhe pyeti cilit prej tyre t’ia dhurojë [Hadith h=”Buhari:2259″]