Vlerat e Hixhabit

Mbulesa është respekt ndaj Allahut dhe Pejgamberit alejhis selam. All-llahu ka bërë vaxhib (detyrë të domosdo-shme) respektin ndaj Tij dhe respektin ndaj Pejgamberit alejhis-selam duke thënë: [Kuran a=”33-El-Ahzab:36″][Kuran a=”4-En-Nisa:65″] Allahu …

Lexo me shume