Cdonjëri nga ju është kujdestar

“Cdonjëri nga ju është kujdestar, e secili prej jush është përgjegjës për atë që ka nën kujdesin e tij”.

Këto janë fjalë që duhet të peshohen me flori. Ka përgjegjësi në të gjitha kuptimet e tyre. Përgjegjësi për veten, për gjymtyrët, për dijen dhe punimin me të, përgjegjësi e cila e con cdo individ në krijimin dhe unifikimin e familjes së tij.

Shumë e rëndësishme është përgjegjësia e prindërve nda fëmijëve të tyre në cdo etapë të jetës, në mënyrë që të kemi një shoqëri sa më të mirë e të kompletuar.