Ndërtimi i Kabes (Qabes) dhe Privilegji i Vendosjes se Gurit te Zi


Kurejshët vendosën të ndërtojnë Ka’ben, e cila gjer atëherë ishte një grumbull gurësh në një truall pak sa të ngritur. Ishte e lartë nëntë arshin (6.30 m) që nga koha e Ismailit. Nuk kishte kulm, prandaj disa hajdutë e kishin vjedhur një arkë me ar, e cila gjendej asokohe brenda këtij grumbulli…