Durimi në fatkeqësi

Të tillë janë besimtarët e këtë nuk e ka kush tjetër veç tyre. Ata dinë të dallojnë se si një sprovë është dhuratë, vështirësia lehtësim. Kjo kalohet me durimin e tyre, me besimin në premtimin e Zotit të tyre, i cili nuk e thyen premtimin. Allahu (xh.sh) thotë:[Kuran a=”11-Hud:49″]
Ata i bëjnë ballë të këqijave, brengave dhe hidhërimeve me lehtësim aty ku mundet dhe durim aty ku s’kanë ç’të bëjnë tjetër. Atyre u dyfishohet përfitimi dhe mirësia për çdo të keqe që u bie.