Shpresa

Fjala arabe raxha’ në shqip domethënë shpresë. Shpresë është pritja e diçkaje të dashur dhe lakmia në të.

Llojet e shpresës:

  1. Shpresa që është ibadet Kjo është shpresa vetëm në Allahun, i Cili nuk ka ortak. Kjo shpresë ndahet në dy lloje:
    • Shpresë e lavdëruar: Kjo është shpresa e shoqëruar me punë dhe bindje ndaj Allahut.
    • Shpresë e përbuzur: Kjo është shpresa që nuk është e shoqëruar me punë. Kjo shpresë është vetëmashtrim.
  2. Shpresa që është shirk Kjo është shpresa në dikë tjetër pos Allahut për gjërat që mund t’i bëjë vetëm Allahu.
  3. Shpresa e natyrshme Kur shpreson diçka nga një person, i cili mund ta bëjë atë gjë, si p.sh. të kërkosh nga ai të ta sjellë ndonjë send të caktuar.

Argumenti për shpresën është thënia e Allahut:[Kuran a=”18-El-Kehf:110″]