Lutja mes Ezanit dhe Ikametit

Kjo gjithashtu është kohë përgjigjeje, nga Enesi – Allahu qoftë i kënaqur me të – vjen se ka thënë: Ka thënë i Dërguari ynë – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të – : Lutja nuk kthehet mbrapsht mes Ezanit dhe Ikametit, lutuni pra” transmetuar nga Ebu Daudi e ndërkaq Termidhi shton: “Thanë: Çfarë të themi o i Dërguar i Allahut? Tha: Luteni Allahun për mirësi në dynja dhe Amshim”.