Shërbëtorët e banorëve të Xhenetit

Allahu i Madhëruar thotë: [Kuran a=”56-El-Vakia:17″] dhe [Kuran a=”76-El-Insan:19″]

Në këto ajete kuranore bëhet fjalë për djelmosha , të cilët as plaken e as ndryshojnë . Në veshë ata kanë disa vathë të zbukuruar.
Allahu i Lartësuar i ka krahasur ata djelmosha me perlat e derdhura dhe të përhapura , për arsye të bardhësisë dhe bukurisë së trupit të tyre.Ata janë të përhapur kudo në shërbim të banorëve të Xhenetit dhe nevojëve të tyre. Në ajetet e mësipërme vërejmë përngjasimin me perlat e derdhura të gjitha në një vend të vetëm e sidomos kur derdhen mbi një shtroje prej ari ose mëndafshi ato marrin një pamje më të bukur e më të mrekullueshme. Në Kuran thuhet: [Kuran a=”52-Et-Tur:24″]

Ata djelmosha i ka krijuar Allahu i Madhëruar në Xhenet për tu shërbyer banorëve të Xhenetit. Megjithatë, Allahu e di më së miri.