Si duhet të veprojmë kur hyjmë në shtëpi

1. Kur të hyjë në shtëpi, muslimani duhet të thotë: BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA VE ALA RABINA TEVEK-KELNA (Në emër të Allahut po hyjmë dhe në emër të Allahut dolëm, e në Zotin tonë po mbështetemi.) Transmeton Ebu Davudi me sened sahih.

2. Ta përshëndesë me selam familjen e tij.

3. Para se të ulet për të pushuar, le t’i lajë dhëmbët me misvak (a brushë).