Duaja e marrëdhënieve intime bashkëshortore

Nga Ibn Abasi – Allahu qoftë i kënaqur me të dy – vjen se ka thënë: Ka thënë Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të -: “Nëse ndokush nga ju kur i vjen bashkëshortes thotë: ‘Allahume xhen-nibni shejtane ue xhen-nibi shejtane ma razakteni-O Allah shmange nga unë shejtanin dhe shmange shejtanin nga ç’më ke furnizuar me të’ po qe se do ketë prej tyre fëmijë atë nuk e dëmton shejtani dhe nuk ka pushtet mbi të” Transmetuar nga gjashtë musnedet,  gjë me të cilën bëhet formimi i farës së mirë që në ditën e parë dhe zhvillohet e lulëzon, e për të shkruhet mirësia në dynja dhe Amshim dhe të japë frytet e saj të mira me lejen e Allahut dhe bëhet nga robtë e sinqertë të Allahut, ka thënë i Lartësuari:[Kuran a=”15-El-Hixhr:40″]