Lutja për evitimin e brengës dhe shlyerjen e borxhit

[Hadith h=”Tirmidhi:3563″][Hadith h=”Buhari:6369″]