Eljesa Alejhi Selam

Allahu i Lartësuar thotë: [Kuran a=”38-Sad:48″]
Emri i tij është përmendur në Kuran dy herë. Jetoi në qytetin Ba´lebek dhe në të ndërroi jetë.
Allahu e ka lavdëruar dhe e ka përshkruar si durimtar. Prej thënieve më të besueshme është se ai quhet El-Jesha për të cilin ka folur Teurati.