Profeti alejhi selam dhe gjuetia

* Një ditë, Ebu Katade (ALlahu qoftë i kënaqur me të) erhi me një zebër (gomar të egër) dhe një shtizë, të cilën ia dhuroi Profetit alejhi selam.

* Enesi (ALlahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: ” Një ditë kisha kapur një lepur në gjueti. Brinjët dhe kofshën e saj ia dhurova Profetit alejhi selam , i cili i pranoi ato.”

* Një herë, profeti alejhi selam i tha Selemeh bin El Ekuah: ” Përsa i përket gjuetisë, nëse do të ishe në Akijk, unë do të kisha shoqëruar, nëse do të shkoja dhe do të të takoja ty atje, kur ti të vije. Sepse unë e dua Ajkikën”.