Si na këshilluar Profeti alejhi selam që ta kryejmë sexhden e falenderimit

Si na këshilluar Profeti alejhi selam që ta kryejmë sexhden e falenderimit
Prej udhëzimit të Profetit alejhi selam dhe udhëzimit të shokëve të tij është rënia në sexhde, në shenjë falenderimi ndaj mirësive që shtoheshin , apo shpëtimit nga ndonjë fatkeqësi apo e keqe.
Në Musnedin e Imam Ahmedit përmendet se kur Profetit alejhi selam i vinte një lajm i gëzueshëm, ai binte në sexhde për ta falenderuar Allahun e Lartësuar.