Ç’është ndërmjetësimi i të Dërguarit të Allahut alejhi selam?

Ndërmjetësimi i të Dërguarit të Allahut alejhi selam është kumtimi i thirrjes së Allahut. Allahu thotë: “O ti i Dërguar, komunikoje atë që t’u zbrit prej Zotit tënd.” (Maide: 67)
Muhamedi alejhi selam thotë, ‘O Zot dëshmo’, duke iu përgjigjur fjalës së shokëve të tij, ‘dëshmojmë se e ke kumtuar këtë thirrje’. (Transmeton Muslimi)