Profeti alejhi selam dhe Hëna

* Shpeshherë , Profeti alejhi selam meditonte rreth bukurisë së hënës dhe u thsohte shokëve të tij, : ” Prej popullit tim do të futen në xhenet shtatëdhjetë mijë persona, fytyrat e të cilëve do të jenë si Hëna e plotë“.

* I pëlqente të udhëtonte ditën e enjte.

* Diskutonte deri natën vonë me Ebu Bekrin (r.a) rreth cështjeve të muslimanëve.

* Ebu Rafia (Allahu qoftë i kënaqur me të) i përgatiste Profetit alejhi selam mish të pjekur.